ANSØGERE

FRB-kunst kan søges d.1-30 Juli 2018.

 

FRB-kunst ansøgningsprocedure

Alle ansøgere søger på lige fod.

Alle ansøgninger behandles af én jury.

Når ansøgningsfristen udløber, foranstalter Frederiksberg Kunstnerlaug at alt materiale fra den enkelte ansøger lægges frem for juryen.

Besked til ansøgere gives pr. mail senest – d. 21. August 2018.

 

 

Krav til ansøgeren

FRB-kunst er åbent for alle kunstnere med tilknytning til Frederiksberg.

Alle typer værker  inden for alle kategorier modtages.

Enkeltpersoner såvel som grupper kan indsende værker.

Størrelsen på det enkelte værk må maksimalt være 220 x 220 cm.

Juryen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier.

Der tages stilling til samtlige indsendte værker.

Medlemmer af juryen kan ikke deltage på udstillingen.

 

Krav til ansøgningen

Ansøgningen sendes pr. mail til kontakt@frb-kunst.dk

Senest d. 30. Juli 2018

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Præsentation : højst 1A4 side. Teksten skal være en kort og præcis incl. beskrivelse af dit værk med relevant materiale information. Det er denne tekst, der vil blive anvendt direkte i din præsentation på  FRB-kunst. Husk at skrive navn + kontakt info i præsentationen.
  2. Fotos af værket. Send op til 4 fotos af dit værk. Fil format: jpg

Hvis du oplever at du ikke modtager en “tak for din ansøgning” e-mail, er din ansøgning ikke gennemført. Den samlede ansøgning må ikke overstige 70 MB. Hvis billederne er for store og ansøgningen forsvinder, tager FRB-kunst ikke ansvaret.

 

Betaling

Ansøgningsgebyret er 300  DKK  og dækker et værk.

Ønsker du at ansøge om flere værker, skal du sende 1 ansøgning pr. værk,

dvs. betalingen er 300 DKK pr. værk.

Der kan maksimalt søges om 4 værker pr. kunstner

Beløbet indbetales senest d.30 juli  2018 på

konto: reg.nr. 1551 Kontonr. 11304230

mærk betalingen med navn + FRB

Når betalingen er registreret modtager du  kvittering på email.

Bliver dit værk ikke optaget, får du dine penge returneret.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning foregår  i tidsrummet d.1-30 Juli 2018

via mail til kontakt@frb-kunst.dk

 

Antal værker

Der kan anmeldes 1 værk pr. ansøgning  indenfor alle kategorier.

Vil du anmelde flere værker, sender du 1 ansøgning pr. værk, dog maksimalt op til 4 pr. kunstner

 

Indsendelse af værker

Ansøgningen til FRB-kunst foregår pr. mail.

For hvert anmeldt værk kan du indsende op til 4 billeder (jpeg-filer).

Video, animation, lyd og andre værker, der ikke kan dokumenteres som jpeg-billedfiler indsendes via direkte link, hvortil det kan ses ubesværet.

 

Kvalitet

Det er indsenders eget ansvar at dokumentere i en kvalitet, der ikke efterlader Juryen i tvivl om det enkelte værks karakter og udseende.

 

Hvad bruges billedmaterialet til

Det indsendte materiale vises ikke til andre end juryen under censureringen.

Alt indsendt materiale slettes efter censur og udstilling.

FRB-kunst forbeholder sig dog ret til at bruge fotos af antagne værker i formidlingsøjemed.

 

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet med på FRB-kunst 

Svaret kan forventes senest  d.21. August 2018. Det sendes til den e-mail adresse du oplyste ved tilmelding.

 

Ophængning af udstillingen

Det er FRB-kunst ansvar at disponere udstillingens helhed.

Du skal ikke selv hænge udstillingen op, medmindre installeringen af dit værk kræver din medvirken.

Det er dit ansvar at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det.

Du kan ikke stille krav om en specifik placering af værker på udstillingen.

FRB-kunst bestræber sig på, at yde de enkelte værker så optimale fremvisningsbetingelser som muligt under hensyntagen til de fysiske og økonomiske rammer for udstillingen.

FRB-kunst formidler ikke salg af værker. Der må ikke forekomme priser på de enkelte værker.

Antagne værker kan ikke kræves tilbage før udstillingen er slut.

 

 

Forsikring

Det påhviler kunstneren selv at forsikre sine værker. FRB-kunst påtager sig intet ansvar for

brandskader, beskadigelser på eller evt. bortkomst af de indsendte værker. FRB-kunst påtager sig heller ikke ansvar for skader på værker, der er sket p.gr.a. fejl ved emballering.

 

 

Transport af værker

Det er dit eget ansvar at værkerne når rettidigt frem, og du står selv for pakning og transport samt eventuel transportforsikring.

 

Sendes

Værker der er antaget på FRB-kunst  indleveres eller sendes med fragtmand, så de er fremme

Mandag d.10. September 2018 på adressen:

Frederiksberg Rådhus. Rådhushallen. Smallegade 1. 2000 Frederiksberg  – i tidsrummet kl. 9-12

Du skal selv betale for transporten og evt. forsikring under transport.

Husk at angive, hvilket transportfirma, der benyttes nederst på ansøgningen, såfremt dette benyttes.

FRB-kunst påtager sig intet ansvar, for værker der ikke er modtaget retmæssigt.

 

Personlig afhentning efter udstilling

Efter udstillingen afhentes værkerne mandag d. 24. September  i tidsrummet kl.13-16

 

FRB-kunst opbevarer ikke uafhentede værker.

 

Spørgsmål

Spørgsmål i forbindelse med FRB-kunst rettes til Rithva.dk via kontakt@frb-kunst.dk